Rikshospitalet bruker utestet blod

Blodbanken ved Ullevål sykehus ber Helsetilsynet vurdere Rikshospitalets praksis med å bruke blod som ikke er hiv-testet i behandlingen av hjertepasienter, melder NRK.