Giske vil ha mer effektive studenter

Kortere og mer effektive studier og bedringer i studiefinansieringen er to av hovedforslagene i regjeringens stortingsmelding om høyere utdanning.