Forbudsliste ved importforbud

Det midlertidige importforbudet av kjøtt fra klovdyr og klovdyrprodukter ble innført 14. mars klokken 16 og gjelder i 14 dager.