Ikke brudd på EØS-avtalen

Norge har ikke gjort seg skyldig i brudd mot EØS-avtalen ved å anvende sikkerhetsklausulen i veterinærbestemmelsene, mener EU-kommisjonens juridiske avdeling.