Kraftkabel til Englandvil gi stabil strømpris

Statkraft vil legge en gigantkabel til åtte milliarder kroner til England. Det betyr slutt på store prishopp på elektrisk kraft, men vil trolig gi høyere strømpriser.