800 professorer mot Clemet

4300 ansatte ved universiteter og høyskoler har levert et protestskriv til Kristin Clemet. De frykter at økt krav til kommersiell suksess vil skade forskningen og sette små og ulønnsomme fag i fare.