Full krise for nordsjøtorsk

Havforskarane vil på ny ha full stopp i alt torskefiske i Nordsjøen. Etter 20 år med krise er tilstanden verre enn nokon gong.