Vil innføre etiske bud for norske prester

Presteforeningen har for første gang vedtatt et sett med etiske retningslinjer for norske prester. Til våren vil Bispemøtet behandle reglene.