- Renteøkning med Frp

Oddvard Nilsen (H) er ikke i tvil om at det ville blitt renteøkning i julegave hvis Carl I. Hagen hadde fått større gjennomslag for sine krav.