Kirkemøtet drøfter Afganistan

Kirkemøtet vedtok tirsdag med 74 mot 10 stemmer å ta opp den amerikanske bombingen i Afghanistan som egen sak.