- Ga usann informasjon om krigen

Gunnar Garbo retter i en ny bok oppsiktsvekkende beskyldninger mot ulike statsråder og regjeringer. Den første regjeringen Bondevik beskyldes for å ha gitt «Storting og folk direkte misvisende» og «usanne» opplysninger før og om Kosovo-krigen.