Maraton for Kjell Magne, Jan og Lars

Arbeidet med å stable en ny regjering er i gang. Ingen saker ble løst første dag. Høyre mener fortsatt at Jan Petersen bør bli statsminister.