Godal benekter tilbud om spesialstyrker

Regjeringen har ikke tilbudt amerikanerne å bistå med norske spesialstyrker i kampen mot terrorismen, ifølge forsvarsminister Bjørn Tore Godal.