Bruker helgen til å tenke

Det er uklart om Per Orderud vil forklare seg på nytt i Orderud-saken. Fredag ville han i hvert fall ikke gi noen ny forklaring.