- Åremål gir dårlegare leiarar

Tidlegare justisminister Else Bugge Fougner tek eit kraftig oppgjer med bruken av åremålsstillingar i staten. Ho fryktar pysete embetsmenn.