Fastlegeordningen har ført til bedre legedekning

Ved oppstarten av fastlegeordningen 1. juni i fjor var det nesten 300 ledige legestillinger i distriktshelsetjenesten. Nå er det 120 ledige fastelegestillinger. Det synes helseministeren er positivt.