Ikke før 2008

– Det kan godt være at tradisjonelle gasskraftverk kan innpasses i et internasjonalt regelverk under Kyoto-avtalen. Men da må vi vente til vi ser et slikt regelverk, og kjenner prisen på utslippskvoter, sier olje- og energiminister Marit Arnstad