Rikshospital-utstyr vurderes

Rikshospitalet ber Statens Helsetilsyn vurdere enkelte spørsmål om utstyr og innredning ved det nye sykehuset.