Krigens rene dronning

Ren og rank stiger Kristin Halvorsen opp fra slagmarken. Jens og Jan ligger såret tilbake. De kan høre henne snakke varmt om et fint samfunn og en skole det skal lyse av.