Bjerke avviser klage mot prøveboring i Barentshavet

Miljøverndepartementet stiller seg bak Statens forurensningstilsyn (SFT) og avviser klagen på utslippstillatelsen for Norsk Agips boring av en letebrønn i Barentshavet.