Vil sende psykiatriske pasienter utenlands

Rikstrygdeverket vurderer å sende psykiatriske pasienter ut av landet for å få nødvendig behandling. I fjor sto vel 7.000 slike pasienter i kø her i landet.