Lover ny arbeidslivslov

Regjeringen vil i løpet av våren sette ned et utvalg som skal utrede en ny arbeidslivslov.