37 kommuner slurver med branntilsyn

Direktoratet for brann- og elsikkerhet (DBE) truer med pålegg og tvangsmulkt overfor 37 kommuner som slurver med forebyggende branntilsyn.