Skuffet marine

Sjøforsvaret tror evnen til å løse pålagte oppgaver vil bli sterkt redusert om regjeringens foreslåtte nedskjæringer blir vedtatt.