Farlige ungdommer

Unge trafikanter er blitt farligere i trafikken. Av 235 drepte bilførere og passasjerer i fjor, var 88 mellom 15 og 24 år, 75 prosent av dem gutter. Mer enn 60 prosent av ulykkene var utforkjøringer eller andre alenelulykker.