Rustiltak stanset av helseministeren

Et treårig statlig finansiert prosjekt for behandling av tunge rusmisbrukere er avbrutt før det er fullført, av helse-og sosialminister Guri Ingebrigtsen.