Oppfordrer huseiere til å hjelpe studenter med hybel

Huseiernes Landsforbund oppfordrer alle huseiere til å leie ut hybler til studenter, og å ha magemål ved fastsettelse av leien.