UiB-direktør ny nestleder i NRK-styret

Anne Carine Tanum blir ny styreleder i NRK. Direktør Kåre Rommetveit ved Universitetet i Bergen oppnevnes som ny nestleder.