Til kamp mot Blånisser

Barne- og familieminister Laila Dåvøy varsler kamp mot fjernsynsreklame i programmer for barn.