"Vestland" på og av grunn

Fraktebåten "Vestland" som grunnstøtte i Brekstadbukta i Trondheimsfjorden i natt, ble ved middagstider i dag trukket av grunnen.