Barnevernsvakten sier fra

I saker der barn og unge kommer i kontakt med barnevernsvakten blir foreldre kontaktet i nesten alle tilfeller. Årlig treffer barnevernsvakten i Bergen 1200-1500 barn og unge.