Klart for bevisføringen

Fredag starter Agder lagmannsrett bevisføringen i Baneheia-saken. Da skal en åstedsgransker fra Kriminalpolitisentralen for lukkede fører orientere retten om de funn som ble gjort på åstedet. Også bilder av de to barnelikene vil bli vist.