Jegere må passe seg for soldater med terrorfrykt

Amerikanske soldater har stor terrorfrykt. Derfor ber Forsvaret de lokale jegerne om å holde seg unna øvingsområdet under øvelsen Strong Resolve.