Flere grunnstøtinger

Etter flere år med nedgang i antall grunnstøtinger i norske farvann, økte antallet i fjor med hele 20 prosent.