Én av seks elever slått på skolen

16 prosent av norske ni- og tiåringer oppgir i en undersøkelse at de har blitt slått av en medelev på skolen den siste måneden.