- Devold oppfyller ikkje rettspålegg

Ein avdelingsdirektør i Forsvarets Overkommando har nå bede Stortinget om hjelp for å få forsvarsminister Kristin Krohn Devold til å oppfylle ein rettskraftig dom.