Beklager at opsjonsmuligheter forsvinner

Ingeniørene i NITO er skeptiske til at muligheten for å gi opsjoner i statlige selskaper forsvinner.