Selvmordsparagraf i regjeringserklæringen

Regjeringserklæringen vil inneholde en selvmordsparagraf om EU-saken.