Sykefraværet stuper

Vi er mindre syke på jobben. Sykefraværet har falt med 23 prosent siden i fjor. Årsaken er avtalen om inkluderende arbeidsliv, en avtale regjeringen vil bryte.