Ja til eiendomsskatt i hele kommunen

Odelstinget vedtok i går å endre skatteloven slik at eiendomsskatten også kan gjelde utenfor det som blir kalt «bymessige områder».