Sekretæren misbrukte legens blankoresepter

Legen gjorde klar resepter med sin signatur på, og lot sekretæren fylle ut medikament og pasientnavn. Legesekretæren skrev like godt ut 2800 narkotiske tabletter til seg selv.