KrF snakkar seg til mot

Med syrgjelege galluptal var det trong for peptalk på Kristeleg Folkepartis fylkesårsmøte for Hordaland. Veteranen Hans Olav Tungesvik synte veg.