Sjefen for Sjøforsvaret går av

Generalinspektøren for Sjøforsvaret, kontreadmiral Kjell Birger Olsen fra Bergen, går av til høsten.