• MISNØGD: Stortingspresident Jørgen H. Kosmo (Ap) slår fast at stortingsfleirtalet er misnøgd med utviklinga, og streka sterkt under at ein må unngå at staten som har stor betalingsevne, blir lønsleiande. ARKIVFOTO: HÅVARD BJELLAND

- Staten må ikkje bli lønsleiande

Eit klart fleirtal på Stortinget er misnøgd med den sterke veksten i løn og pensjonar til ein del statlege leiarar. Stortinget ventar nå at regjeringa fylgjer opp.