Fem år klagefrist på mobil

Reklamasjonsfristen for mobiltelefoner skal vare i fem år, har Oslo tingrett avgjort i en konflikt mellom forbrukere og mobilprodusentene. Dommen vil sannsynligvis bli anket.