Vil innføre miljøsoner i byene

Regjeringen vurderer å innføre miljøsoner i de mest forurensede delene av byene. I slike soner vil det bli stilt strenge miljøkrav til de kjøretøyene som slippes inn.