Tåler vår rettssikkerhet et terrorangrep?

Riksadvokat Tor-Aksel Busch er ikke overbevist om at rettssikkerheten vil overleve om vi opplever et terrorangrep her i landet. Da er kanskje heller ikke Grunnloven så mye å hjelpe seg med?