1700 ledige jobber i Hordaland

Mens norsk industri for få år siden nærmest ble avskrevet, går det nå så det kviner. Ved Aetat i Hordaland er det 1700 ledige stillinger.