«Det gamle» Europa mot «det nye»?

Krisen om Irak - og USA - viser hvor tungt det blir for EU noen gang å tale med én stemme i vanskelige saker. Østutvidelsen kan gjøre bakken brattere, men sikkert er det ikke.