Marinen skal øve i Vestfjorden

Overvåking av sjøterritoriet og suverenitetshevdelse er målet når Sjøforsvaret i neste uke innleder en tre uker lang øvelse i Nord-Norge.